ΚΙΛΚΙΣ

Διέυθυνση: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11, 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τηλέφωνο: 2341051372
Φαξ: 2341051372

Πρόεδρος: ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.
Διέυθυνση: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5, 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τηλέφωνο: 234102440Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails