Ενημερωτικό σημείωμα για την αποστολή υπεύθυνης δήλωσης στον ΕΟΠΥΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 30/4/2012
Αριθμ. Πρωτ. 1312

ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
(Αφορά όσους δεν υπέβαλαν δήλωση και δεν έχουν πληρωθεί)
Συνάδελφοι,
Όσοι δεν υπέβαλαν τη Δήλωση που προβλέπει ο Ν. 4038/2012 δεν έχουν πληρωθεί το α΄ μέρος των οφειλομένων του ΟΠΑΔ 2011.
Μετά από συνεννόηση του ΠΦΣ με τον ΕΟΠΥΥ έχουν μια ακόμη δυνατότητα να υποβάλλουν τη Δήλωση την οποία σας επισυνάπτουμε.
Μπορείτε να την αποστείλετε μέχρι 4/5 στην ΚΜΕΣ.
1. Κατ΄ αρχήν στείλτε ΦΑΧ (προσοχή να βάλετε την σωστή σφραγίδα του φαρμακείου) στα: 210 3457467 ΚΜΕΣ, και επαληθεύστε την λήψη του στο 210 3407425.
2. Στη συνέχεια στείλτε την πρωτότυπη δήλωση με την σφραγίδα σας στην Ταχ. Δ/νση της ΚΜΕΣ με courier:
Πειραιώς 181, Αθήνα – ΤΚ 11853 – Α΄ όροφος
Υπόψη κου Βασίλη Λάσδα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μπορείτε να κατεβάστε το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης από εδώ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails