ΠΦΣ: ενημερωτικό για φορολογική μεταχείριση του REBATE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 3/4/2012

Αριθμ. Πρωτ. 997

ΠΡΟΣ

Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της ΧώραςENHMEΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ REBATE


Στην ΠΟΛ 1078/28.3.2012 διευκρινίζεται ο τρόπος φορολογικής μεταχείρισης του RΕΒΑΤΕ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο.
Η έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου (πιστωτικό τιμολόγιο) θα γίνει για τη χρήση 2011.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

"Το ποσό της έκπτωσης (rebate), όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, συμπεριλαμβάνει και τον αναλογούντα ΦΠΑ, κατά συνέπεια, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, ο ΦΠΑ υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, χρησιμοποιώντας τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/3.1.2011."

Κατόπιν των ανωτέρω τα ποσά του πιστωτικού τιμολογίου θα λειτουργήσουν μειωτικά των ακαθάριστων εσόδων και του ΦΠΑ για την φορολογική περίοδο του 4ου τριμήνου του 2011, ή του 12ου μήνα του 2011.

Τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται στην επόμενη χρήση και αφορούν εκπτώσεις που χορηγήθηκαν και αντιστοιχούν στην προηγούμενη χρήση, καταχωρούνται από το φαρμακείο που τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων), μέχρι την προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και με ημερομηνία τον χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου (31/12), την οποία και αφορούν.

Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων και της λήξης της διαχειριστικής χρήσης του 2011 θα χρειασθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση ΦΠΑ για το τελευταίο τρίμηνο του 2011, για όσους τηρούν βιβλία Β΄ Κατηγορίας και για όσους τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας για τους μήνες Δεκέμβριο του 2011 και Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2012.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails