Ανακοίνωση του προέδρου του ΦΣΘ για το θέμα του ΕΟΠΥΥ

Επειδή δέχομαι πολλά τηλεφωνήματα που ζητούν διευκρινίσεις ή εκφράζουν απορίες ή και αντιρρήσεις σχετικά με την απόφαση επανέναρξης της εκτέλεσης συνταγών ΕΟΠΥΥ θέλω να γνωρίζετε τα εξής:
1. Η εξόφληση των συνταγών του Μαρτίου ολοκληρώθηκε την Τρίτη 12/6. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής δεν είχαμε καμία νομιμοποίηση συνέχισης της αναστολής επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων. Θα έχουμε και πάλι το δικαίωμα αναστολής μετά την 23η/6 εάν μέχρι τότε δεν εξοφληθούν οι συνταγές του Απριλίου. Αυτό προκύπτει από την υπάρχουσα συλλογική σύμβαση και τις γνωμοδοτήσεις των νομικών μας συμβούλων.
2. Εάν συνεχίζαμε την αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων δίναμε το δικαίωμα στον ΕΟΠΥΥ να καταγγείλει μονομερώς και σε βάρος μας την Συλλογική Σύμβαση και αμέσως μετά να δικαιούται να συνάψει ατομικές συμβάσεις με όσους και όποιους φαρμακοποιούς επιθυμεί.
3. Εάν συνεχίζαμε την αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων παρά την εξόφληση των συνταγών Μαρτίου και εφ’ όσον η εξόφληση των συνταγών Απριλίου δεν έχει καταστεί εκπρόθεσμη, κινδύνευα εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος του Φ.Σ.Θ. να μου απαγγελθεί κατηγορία από την εισαγγελέα κ. Ράικου που έχει λάβει ήδη σχετική εντολή για προκαταρκτική εξέταση.
4. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από τον ΕΟΠΥΥ και επιβεβαιώνεται από τις κινήσεις που γίνονται στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, το ΚΜΕΣ και την τράπεζα, την προσεχή Δευτέρα θα πληρωθεί το 48% της αξίας των συνταγών Απριλίου (για τη Θεσσαλονίκη 11.846.000 €). Υπάρχει διαβεβαίωση ότι μέχρι την 23η/6 θα καταβληθεί και το απομένον 52% του Απριλίου. Εάν δεν εξοφληθεί, θα ακολουθηθεί η πεπατημένη της εκ νέου αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων.
5. Για τις συνταγές Μαρτίου δεν θα κρατηθεί Rebate. Υπενθυμίζεται ότι το Rebate που παρακρατείται κάθε μήνα αφορά το ποσό του αμέσως προηγούμενου μήνα.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails