ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ

Ημερομηνία: 18/06/2019 11:58 πμ

Ζητείται πτυχιούχος φαρμακευτικής για τη θέση του υπεύθυνου φαρμακοποιού από φαρμακαποθήκη που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι το ωράριο εργασίας είναι σπαστό μέσα στην ημέρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση vasantonis@gmail.com.


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails