Νεότερη ενημέρωση από το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για τα αναλώσιμα σακχάρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ                      

Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ. 51556  23/8/2011

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση και κοστολόγηση ταινιών μέτρησης σακχάρου.      

ΣΧΕΤ. : Απόφαση Δ.Σ. ΕΤΑΑ (Συνεδρίαση 24ης Φεβρουαρίου 2011 – Θέμα 15ο) & Έγγραφο Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.18687/2296 /2-8-2011.

 

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για την διαδικασία χορήγησης και κοστολόγησης των ταινιών μέτρησης σακχάρου σύμφωνα με τις οδηγίες που σας επισυνάπτουμε.

Σχετικά με τη χορήγηση αναλώσιμων για τη μέτρηση του σακχάρου στο αίμα σας ενημερώνουμε ότι:

1) Τα αναλώσιμα υλικά για τη μέτρηση του σακχάρου του αίματος σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη γράφονται και στο συνταγολόγιο φαρμάκων σε ξεχωριστή συνταγή και εξοφλούνται με την διαδικασία που εξοφλούνται τα φάρμακα. Σε περίπτωση που συνταγογραφηθούν στις εντολές των βιβλιαρίων θα αποζημιώνονται ως ονομαστικές δαπάνες. Οι βελόνες φυσιγγοριρίγγων ινσουλίνης θα εξακολουθήσουν να συνταγογραφούνται στις εντολές των βιβλιαρίων και να αποζημιώνονται σαν ονομαστικές δαπάνες.

2) Δυνατότητα συνταγογράφησης έχουν οι Ενδοκρινολόγοι - Διαβητολόγοι και Παθολόγοι - Καρδιολόγοι με αναγραφή επί της συνταγής του ονόματος του Ενδοκρινολόγου και προσκόμιση της αρχικής συνταγής ή γνωμάτευσης με επικυρωμένη  φωτοτυπία.      

3) Η εταιρεία των ταινιών μέτρησης και  των σκαρφιστήρων θα πρέπει να συνταγογραφείται από τον θεράποντα ιατρό.

4) Οι συνταγές αυτές απαιτούν προέγκριση  από ελεγκτή ιατρό.

5) Η τιμή χρέωσης θα αναγράφεται από το φαρμακοποιό πριν την προέγκριση  της συνταγής από τον ελεγκτή ιατρό.

6) Μετά από απόφαση του ΣΥΣΠΥ κατά την 4η συνεδρίαση του στις 1-8-11, αποδίδουμε 35,00€ το μέγιστο για κάθε κουτί ταινιών μέτρησης σακχάρου (50 ταινίες).

7) Ποσότητες:

Α. Για Σ.Δ. τύπου Ι (ινσουλίνη) ταινίες έως 5 κουτιά των 50 ή 3 κουτιά των 100 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων.

Β. Για Σ.Δ. τύπου ΙΙ:

- Σε άτομα που αντιμετωπίζονται με ινσουλίνη έως 2 κουτιά των 50 ή 1 κουτί των 100 τεμαχίων και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων.

- Σε άτομα που αντιμετωπίζονται με δισκία ή δίαιτα έως 1 κουτί των 50 και ο αντίστοιχος αριθμός σκαρφιστήρων.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails