Συστέγαση αποσυστεγαση

Ημερομηνία: 25/07/2019 12:32 μμ

Ζητείται αδειούχος φαρμακοποιος για συστέγαση αποσυστεγαση σε φαρμακειο πλήρως ανακαινισμένο σε χωριό της δραμας
Τηλ 6996924268


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails