Ενημέρωση από τη φοιτητική λέσχη

Το Δ.Σ. της Λέσχης αποφάσισε ότι οι συνταγές που αναγράφονται από τους γιατρούς της λέσχης, δε χρειάζονται θεώρηση, ενώ χρειάζονται θεώρηση οι συνταγές που αναγράφονται από γιατρούς νοσοκομειακών ιδρυμάτων και από ιδιώτες γιατρούς. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από 1 Νοεμβρίου 2009.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails