Ψήφισμα της Γ.Σ του Φ.Σ.Θ στις 20/06/2012

Η Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία την ακόλουθη πρόταση του προεδρείου:

1. Αναστέλλουμε την επί  πιστώσει χορήγηση φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  εάν παρέλθουν οι 45 ημέρες της συμβατικής υποχρέωσης του ταμείου χωρίς εξόφληση των φαρμακοποιών.
Η έναρξη της κινητοποίησης γίνεται ενιαία και Πανελλαδικά με απόφαση του Π.Φ.Σ. και σε ημερομηνία που αυτός θα ορίσει και μετά από έγκρισή της  Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

2. Επαναρχίζουμε την επί πιστώσει χορήγηση των φαρμάκων εφ όσον υπάρξει απόφαση του Π.Φ.Σ. και  στην ημερομηνία που αυτός  θα ορίσει, απόφαση η οποία θα τεθεί στην έγκριση της Γ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

3. Διεκδικούμε την εξόφληση των οφειλών του 2010 και 2011 με παράλληλη δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και των υποχρεώσεων μας προς τις Δ.Ο.Υ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails