Έκτακτη γενική συνέλευση ΦΣΘ την Δευτέρα 13/12/2010

ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Φ.Σ.Θ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/12/2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 20.00 ΣΤΟ POLIS ME ΘΕΜΑΤΑ:

Α) Ο.Π.Α.Δ. ΚΑΙ

Β) ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails