Ενημέρωση από τον ΠΦΣ για την αρνητική λίστα φαρμάκων

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ΦΕΚ 559/τεύχος Β' 8.4.2011, και ισχύει από 2.5.2011, κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με  ιατρική συνταγή αλλά δεν καλύπτονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αρνητική λίστα).

Επομένως από 2.5.2011, ανεξαρτήτως χρώματος κουπονιού, η δαπάνη για τα φάρμακα που αναφέρονται στον κατάλογο αυτόν δεν θα καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Επισημαίνουμε ότι στον κατάλογο αυτόν (αρνητική λίστα), υπάρχουν ορισμένα ιδιοσκευάσματα που εξακολουθούν να χορηγούνται με προϋποθέσεις ως προς την ένδειξη ή ως προς τη μέγιστη ποσότητα.

Ο κατάλογος αυτός δεν καταργεί τον κατάλογο μη συνταγογραφουμένων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 740/τεύχος Β, 28.5.2010, και ισχύει έκτοτε.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails