ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Διέυθυνση: ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 1, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 2710226600
Φαξ: 2710226600

Πρόεδρος: ΔΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
Διέυθυνση: ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 25, 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 2710237979Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails