Αναζήτησή εργασίας

Ημερομηνία: 16/04/2019 13:20 μμ

Φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και διετή προϋπηρεσία σε ιδιωτικό φαρμακειο αναζητώ εργασία για πλήρη ή μερική απασχόληση σε φαρμακειο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983884816
Ευχαριστώ.


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails