ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΦΑ

Ημερομηνία: 09/04/2019 12:59 μμ

Διαθέτω προς πώληση μετοχή ΣΥΦΑ Θεσσαλονίκης λόγω συνταξιοδότησης.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6979836270.


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails