Ανακοίνωση ΦΣΘ για το θερινό ωράριο λειτουργίας

ΠΡΟΣ: Τους Φαρμακοποιούς του Φ.Σ.Θ.
ΘΕΜΑ: Θερινό ωράριο λειτουργίας φαρμακείων

Συνάδελφοι
Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 (Καλλικράτης), ο καθορισμός του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων ανήκει πλέον στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων.
Μέχρι σήμερα, τόσο περιφερειακοί Δήμοι, όσο και ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν έχουν εκδώσει απόφαση περί θερινού ωραρίου και κατά συνέπεια ο Σύλλογος δεν έχει το δικαίωμα να εκδώσει ανάλογους πίνακες εφημερευόντων  για το χρονικό διάστημα από 15/7 έως 15/8.
Επειδή υπάρχουν σχετικά ερωτήματα, σας γνωρίζουμε ότι το φαρμακείο μπορεί να παραμείνει κλειστό κάποιο ή κάποια απογεύματα χωρίς προαπαιτούμενη άδεια και χωρίς κίνδυνο επιπτώσεων, εφ’ όσον φυσικά δεν εφημερεύει.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails