Αίτηση προσωρινού κλεισίματος φαρμακείου (έως 1 μήνα)

Παρακάτω θα βρείτε την αίτηση για προσωρινό κλείσιμο του φαρμακείου σας έως ένα (1) μήνα την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε περιπτώσεις μεταφοράς φαρμακείου, διακοπών ή άλλου έκτακτου γεγονότος. Η αίτηση απευθύνεται στο τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης και ο ΦΣΘ αναλαμβάνει να την προωθήσει στην Υπηρεσία για λογαριασμό των μελών του. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει ο ίδιος την αίτηση στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην υπάρχουν στο διάστημα που το φαρμακείο θα είναι κλειστό προγραμματισμένες διημερεύσεις ή διανυκτερεύσεις. 

Για κλείσιμο φαρμακείου που αφορά σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα πρέπει να γίνει ειδική αίτηση στο τμήμα Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (έως 1 μήνα)

 

Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

 

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails