ΕΟΠΥΥ: Ενημέρωση για τη χορήγηση συνταγολογίων τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ για χρήση τους ως βιβλιάρια ασθενείας

Έγγραφο στον ΠΦΣ απέστειλε ο ΕΟΠΥΥ στις 6/2/2019 με θέμα "Σχετικά με τη χορήγηση συνταγολογίων τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ για χρήση τους ως βιβλιάρια ασθενείας".

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρεται στο έγγραφο που επισυνάπτεται. Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails