Εκλογές σε ΤΑΥΦΕ και ΤΕΑΥΦΕ

Ενημερωτική επιστολή στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για τη διεξαγωγή των εκλογών στα ασφαλιστικά Ταμεία του φαρμάκου, το ΤΑΥΦΕ και το ΤΕΑΥΦΕ, απέστειλε το ΤΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ. Όπως επισημαίνει οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών για τα μέλη του είναι από την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου. Οι εκλογές διεξάγονται τόσο με φυσική παρουσία στα γραφεία των Ταμείων, όσο και με το σύστημα της επιστολικής ψήφου. Όλες οι πληροφορίες και οι σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένες στις ιστοσελίδες των Ταμείων www.tayfe.gr και www.teayfe.gr.

Επισυνάπτεται η ενημερωτική επιστολή.  


 (0,00) Αριθμός χρηστών που βαθμολόγησαν (0)

Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails