Ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ για θέματα σφραγίδων επί συνταγών, γνωματεύσεων και παραπεμπτικών

Πατήστε στη φωτογραφία παρακάτω για να δείτε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ για τις σφραγίδες που απαιτούνται σε συνταγές, γνωματεύσεις και παραπεμπτικάΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails