Παραμένει ίδιος ο καταλόγος χορηγούμενων φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΙΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ο κατάλογος χορηγούμενων φαρμάκων από τα φαρμακεία του ΙΚΑ εξακολουθεί να είναι ο ίδιος μέχρι εκδόσεως νεωτέρας οδηγίας από το ΙΚΑ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails