Παράταση μέχρι 31 Μαρτίου 2010 των φαρμάκων της ΚΥΑ 151509/2008

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΑ 151509/2008 (ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ)

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ124687/17-9-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η διαδικασία χορήγησης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που προβλέπονται απο την ΚΥΑ ΔΥΓ3/ΓΠ151509/08 και για το σύνολο αυτών, παρατείνεται όσον αφορά τα ιδιωτικά φαρμακεία μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31/3/2010Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails