ΕΟΠΥΥ: Σχετικά με τη χορήγηση των φαρμάκων έκτακτης εισαγωγής CALGEVAX και SII-ONCO BCGΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails