Ενημέρωση από τον Π.Φ.Σ για τον ΦΠΑ και τα νοσοκομειακά φάρμακα

Προς

Τους Φ.Σ. της Χώρας

Με την έκδοση του νέου Δελτίου Τιμών  :

1. Καταργείται ο συντελεστής  Φ.Π.Α. 9% πλέον για όλα τα φάρμακα (ανεξαρτήτως ημερομηνίας αγοράς, νέας ή παλαιάς τιμής) θα ισχύει συντελεστής Φ.Π.Α.  10%.

     Εννοείται ότι τα τιμολόγια προς ασφαλιστικά ταμεία που θα εκδοθούν με ημερομηνία 30/4/2010, θα αποφορολογηθούν με 9%.

2. Oριστικοποιείται η διάθεση των νοσοκομειακών φαρμάκων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η λιανική τιμή πώλησης τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα γίνεται με το ίδιο ποσοστό κέρδους που ισχύει  για  όλα τα φάρμακα.


Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails