Χωρίς στερείται και με θεώρηση άνω των 150 ευρώ τα 89 φαρμ. ιδιοσκευάσματα


ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16

Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου

Αριθμ. τηλ.: 210-5213670

Aριθ. φάξ: 210-5221649

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010
 
Αριθ. Πρωτ. Γ55/797

ΠΡΟΣ

1 Νομαρχιακές και Τοπικές Μονάδες Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ                         

2. Περιφερειακά και Τοπικά Υποκ/τα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 (Υγειονομικές και Φαρμακευτικές Υπηρεσίες)

3. Νοσοκομεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

4. Υγειονομικές Περιφέρειες, Υ.Π.Ε. (πίνακας διανομής)

5. Τους Διοικητές των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων:

- Στρατιωτικό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 Γ.Σ.Ν.Α.) Μεσογείων και Κανελλοπούλου 1, 11525 Αθήνα

- Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας - 251 (Γ.Ν.Α.), Κανελλοπούλου 3, 11 525 Αθήνα

- Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Ν.Ν.Α.), Δεινοκράτους 70, 11521, Αθήνα

- Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), Μονής Πετράκη 10, 11 521 Αθήνα

 - Στρατιωτικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος 414 Ταξιάρχου Βέλλιου 6, 15 236 Παλαιά Πεντέλη        

ΘΕΜΑ: «Έγκριση καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α΄, 6)»

Σχετικά:

1) έγγραφο υπ’ αριθμ. Φ42000/οικ.22600/2580/14-09-2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

2) έγγραφά μας υπ’ αριθμ. Γ55/694/758/16-04-2010, Γ55/694/06-05-2009, Γ55/689/30-03-2009, Γ55/686/27-02-2009, Γ55/684/19-02-2009
3) έγγραφά μας υπ’ αριθμ. Γ55/766/10-05-2010, Γ55/731/22-01-2010, Γ55/703/24-06-2010

Σας κοινοποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση Φ.80000/ΟΙΚ.22101/2493/27-08-2010 (ΦΕΚ 1326/Β/27-08-2010)  που αφορά στην έγκριση καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (Α΄, 6).
Επισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προμηθεύονται όλα τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που αναφέρονται στον κατάλογο της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης από το Φαρμακείο του Ιδρύματος και όχι από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία.  Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διάθεση των φαρμάκων αυτών από το Φαρμακείο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα προμηθεύονται από τα κρατικά νοσοκομεία της περιοχής του ασφαλισμένου.
Η εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την έκδοση του υπ’αριθμ. 04/2010 Δελτίου τιμών φαρμάκων και σύμφωνα με την ισχύουσα αγορανομική διάταξη.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails