Εξαιρείται το ΕΤΑΑ από την ένταξη στον ΕΟΠΥΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΤΑΑ, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ΕΤΑΑ (ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ): ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΣΜΕΔΕ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), ΤΣΑΥ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ -ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails