ΕΤΕΣΤΑ: Μια μοναδική πρωτοβουλία του ΠΦΣ

Όπως είχαμε προαναγγείλει, η ΕΤΕΣΤΑ Μονοπρόσωπη ΑΕ του ΠΦΣ, η οποία συστάθηκε με σκοπό την συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση των δεδομένων φαρμακείου, είναι έτοιμη να ξεκινήσει με την δική σας συμμετοχή και προς δικό σας όφελος τις δραστηριότητες της.

Στην πιο γκρίζα οικονομικά επαγγελματική συγκυρία η ΕΤΕΣΤΑ ΑΕ δημιουργεί τις προϋποθέσεις αναπλήρωσης μέρους του χαμένου μέρους του εισοδήματος των φαρμακοποιών, επειδή τα δεδομένα όλων των ειδών που παράγονται με κάθε σκανάρισμα στο φαρμακείο ανήκουν στον φαρμακοποιό και η αξία τους πρέπει να επιστρέφει σε αυτόν.

Τα δεδομένα είναι από την στιγμή της σάρωσης ΑΝΩΝΥΜΑ και απολύτως διασφαλισμένα.

Η επεξεργασία τους γίνεται σε μεγάλους αριθμούς υποκειμένων και όχι ανά φαρμακείο και με τον συνυπολογισμό πολλών παραγόντων.

Η ΕΤΕΣΤΑ ΑΕ ολοκλήρωσε τα συμφωνητικά σύμπραξης με την Εταιρεία PIH - στην οποία συμμετέχει και η ίδια - που αναλαμβάνει το τεχνικό μέρος και σας καλεί όλους να δηλώσετε συμμετοχή υπογράφοντας την σύμβαση που σας αποστέλλεται εφόσον το επιθυμείτε.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την ΕΤΕΣΤΑ ΑΕ: www.etesta.gr

Επικοινωνήστε με την ΕΤΕΣΤΑ ΑΕ: [email protected]

Τηλέφωνα: 210 3450753, 210 3450581, FAX: 210 3459324Η ΕΤΕΣΤΑ ΑΕ από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της προσπαθεί να αποκτήσει ρόλο η ίδια και να αναδείξει τον ΠΦΣ στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας στην Ελλάδα και στην ΕΕ.Το ΔΣ της ΕΤΕΣΤΑ ΑΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Κούβαρης


Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Δημήτρης Καραγεωργίου


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιάννης ΜακρυγιάννηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails