Γενικές συνελεύσεις Φ.Σ.Θ και ΔΙΛΟΦ στις 28/11

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Καλούμε

Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 18.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Πλ. Αριστοτέλους 4), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων.

Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2004.

Έγκριση προϋπολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2006.

Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2005.

Ενημέρωση για διάφορα συνδικαλιστικά ζητήματα του κλάδου – Λήψη αποφάσεων.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος          Ο Γραμματέας

Πρόσκληση

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2004, καλούνται τα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.Φ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 20.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2005 και ώρα 20.00 στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Πλ. Αριστοτέλους 4), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ισολογισμού έτους 2004.

Έγκριση ορισμού Ορκωτού Λογιστή.

Διάφορες ανακοινώσεις.

Για το Δ. Σ. του ΔΙ.ΛΟ.Φ.

Ο Πρόεδρος       Ο ΓραμματέαςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails