ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 08/03/2019 07:24 πμ

Κοπέλα, αδειούχος φαρμακοποιός του ΑΠΘ, έχοντας εργαστεί ως υπεύθυνος φαρμακοποιός σε φαρμακείο, αναζητώ συνεργασία ( συστέγαση-αποσυστέγαση ) με φαρμακείο που ήδη λειτουργεί εντός του νομού Θεσσαλονίκης. Τηλ :6989761538, e-mail: eledemertzi@gmail.com


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails