Αλλαγή σκυτάλης στον Π.Φ.Σ

ΠΦΣ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ. Σ. ΣΤΙΣ 20.12.2010

Παρόντα μέλη

ΔΗΜ. ΒΑΓΙΩΝΑΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ: Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΠΟΣΤ. ΒΑΛΤΑΣ: Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ: ΤΑΜΙΑΣ
ΘΕΟΔ . ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ: ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΛΟΣ
ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ: ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛ. ΧΑΡΟΣ: ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝ. ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΛΟΣ

……………………………………………………………………………………………

Θέμα 3ο: Παραίτηση Προέδρου κ. Δημ. Βαγιωνά και εκλογή νέου Προέδρου

Ο Πρόεδρος κ. Δημ .Βαγιωνάς, ως είχε προαναγγείλει, ανακοινώνει στο Δ. Σ. την παραίτηση του από το αξίωμα του Προέδρου και την παραμονή του στο Δ. Σ. ως απλό μέλος, και ζητά από τα μέλη του Δ. Σ. να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέου Προέδρου.
Μετά από ψηφοφορία το Δ. Σ.  εκλέγει ως Πρόεδρο για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του Δ. Σ. τον κ. Αμπατζόγλου Θεόδωρο, με ψήφους 11 υπέρ και 4 λευκά, και το Δ. Σ. ανασυγκροτείται ως εξής:

ΘΕΟΔ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ: Α ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΑΠΟΣΤ. ΒΑΛΤΑΣ: Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΤΣΟΜΩΚΟΣ: ΤΑΜΙΑΣ
ΔΗΜ. ΒΑΓΙΩΝΑΣ: ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΛΟΣ
ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΑΡΙΣΤ. ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ: ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛ. ΧΑΡΟΣ: ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝ. ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΛΟΣ

Εν συνεχεία αποφασίζεται όπως:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 42, και της παρ. 3, του άρθρου 44 του Ν. 3601/28, που ισχύουν αναλόγως και για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (άρθρο 60, Ν.3601/28), εξουσιοδοτηθούν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας  να υπογράφουν τις εντολές πληρωμής των πάσης φύσεως δαπανών του ΠΦΣ, καθώς και τις συναλλαγές με τις τράπεζες.

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών Δ. Σ.
20/12/2010

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails