Αναστολή χορήγησης από 1/3 της επι πιστώσει φαρμάκων σε ασφαλισμένους ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 1/3/2012 ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΑΠ-ΟΤΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΤΣΑΥ, ΔΕΗ, ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟ.
ΕΠΑΝΕΚΤΕΛΟΥΜΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ 1/3/2012Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails