ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ

Ημερομηνία: 07/05/2019 16:42 μμ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠ[ΟΙΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΩΡΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Τηλ: 6987307069


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails