ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!!!

Ημερομηνία: 03/09/2019 21:07 μμ

Αναζητώ εργασία σε φαρμακείο της Θεσσαλονίκης.
Έχω τελειώσει βοηθός φαρμακείου με ολοκληρωμένη πρακτική άσκηση 8 μήνες σε φαρμακείο που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης(Αγίας Σοφίας).
Γνώσεις παραφαρμάκων, καλλυντικών προϊόντων, με εμπειρία στην εκτέλεση συνταγών.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6978179523


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails