Ενημερωτικό φυλλάδιο και αφίσα

Συνάδελφοι,

Σας έχουμε αποστείλει ένα πακέτο με φυλλάδια όπως το παρακάτω, για να τα μοιράζετε στους πολίτες που επισκέπτονται τα φαρμακεία.

Το περιεχόμενό του αναδεικνύει την ανάγκη στήριξης του φαρμακοποιού της γειτονιάς σου και παρακαλούμε να το χρησιμοποιήσετε κατάλληλα και να αναδείξετε με επιχειρήματά τη βασιμότητα των ισχυρισμών μας.

Επίσης σας έχουμε στείλει ένα ενημερωτικό έντυπο σχετικά με την αδυναμία παρέμβασης των φαρμακοποιών στο ποσό της συμμετοχής που καλούνται να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι.

Αυτό το έντυπο θα πρέπει να το αναρτήσετε σε εμφανές σημείο στον χώρο του ταμείου, ώστε να σας βοηθήσει στις απαντήσεις σας στα εύλογα ερωτήματα των ασφαλισμένων.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails