ΠΦΣ: Παροχή ενημέρωσης για GDPR – Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

 

                                                                                                                            Αθήνα, 02 Μαΐου 2018

Αριθμ. Πρωτ. 1729

 

 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

 

Θέμα: «Παροχή ενημέρωσης για GDPR – Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών  

 Δεδομένων»

 

Αναφορικά με τη συμμόρφωση των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία. Δεδομένων)» ισχύουν στο ακέραιο όσα αναφέρθησαν στην Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. της 22ας Απριλίου 2018.

Η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού από τα φαρμακεία θα λάβει χώρα κατόπιν κεντρικής διαχείρισης του Π.Φ.Σ. σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση τα φαρμακεία δεν θα χρειαστεί να προβούν σε μεμονωμένες – ατομικές διαδικασίες εφαρμογής όσων ορίζει ο ανωτέρω Κανονισμός.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

 

                                                               Με εκτίμηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                                                             ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails