Αναζήτηση εργασίας

Ημερομηνία: 10/09/2019 13:13 μμ

Χημικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με ειδίκευση στη σύνθεση αναζητά εργασία σε φαρμακείο με οποιαδήποτε αρμοδιότητα. Άριστη γνώση δερμοκαλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. τηλ 6984578068


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails