ΥΥΚΑ: Διευκρινιστική εγκύκλιος (22/11/2011) για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων

ΥΥΚΑ: Διευκρινιστική εγκύκλιος (22/11/2011) για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β

Αθήνα:  22/11/ 2011

Α.Π  ΔΥΓ 3(β)/Γ.Π.οικ 129050
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17

Ταχ . Κώδικας    101 87

Τηλέφωνο: 210-5232277

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις  σχετικά με  το ωράριο λειτουργίας  των φαρμακείων σύμφωνα την υπ’ αριθ.πρωτ.ΔΥΓ3(β)/ΓΠοικ.109282/7-10-2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2251/10-10-2011Β΄)».  

 Σε συνέχεια της υπ΄αρ.πρωτ.ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ 124531/9-11-2011 εγκυκλίου μας με θέμα «Εφαρμογή της υπ’ αριθ.πρωτ.ΔΥΓ3(β/ΓΠοικ.109282/7-10-2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2251/10-10-2011Β΄) «Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 36 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31.Α΄)» θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

1. Οι φαρμακοποιοί κάτοχοι άδειας λειτουργίας φαρμακείου μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ένταξης στις εφημερίες επιλέγοντας οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας ( από Δευτέρα έως και Σάββατο) ή μετά από επιλογή ορισμένες από αυτές ή και όλες τις προαναφερόμενες ημέρες μαζί.

2. Οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιλεγόμενο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική δήλωση στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέχρι 30.11.2011, προκειμένου αυτοί να ενταχθούν στους πίνακες εφημερίας. Οι φαρμακοποιοί που έχουν υποβάλλει δηλώσεις ένταξης μέχρι σήμερα, 21.11.2011, μπορούν να τις αλλάξουν προσαρμοζόμενοι στις προβλέψεις της παρ.1. Οι οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεώνονται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς, προκειμένου αυτοί εφόσον επιθυμούν να υποβάλλουν νέες δηλώσεις ένταξης.

3. Το διευρυμένο ωράριο ή Δευτέρας ή και Τετάρτης ή και Σαββάτου , θα συμπίπτει απόλυτα με αυτό των εφημεριών, όπως το ορίζει ο κατά τόπο αρμόδιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ειδικά δε για την Αττική,  ορίζεται καθημερινά είτε από 8.00 π.μ. έως 11.00 μ.μ. (διημέρευση), είτε από 8 πμ έως 8 πμ της επομένης με μεσημβρινή ανάπαυση 2μμ-5μμ (διανυκτέρευση), χωρίς δυνατότητα αποκλίσεως από αυτό. Η Κυριακή παραμένει αργία, επομένως δεν επιτρέπεται δήλωση ένταξης στις εφημερίες της Κυριακής, τις οποίες ορίζει κατά την κρίση του ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος

4. Η έναρξη εφαρμογής του νέου ωραρίου άρχεται από την οριστική έγκριση των καρτελών από τον Περιφερειάρχη και την τήρηση της δημοσιότητας που προβλέπει ο νόμος.

5. Το εν λόγω ωράριο ισχύει για όλες τις δηλωμένες ημέρες του εκάστοτε χρόνου για τις οποίες έχει δηλώσει ένταξη ο φαρμακοποιός. Στις δηλωμένες ημέρες εφημερίας συμπεριλαμβάνονται οι επίσημες αργίες.  


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.Όλες τις Περιφέρειες της χώρας

Γραφείο Περιφερειάρχη

2.Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας

Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

3.Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας

Κοινοποίηση:

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

(με την υποχρέωση να ενημερώσει τα μέλη του

και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας)

Πειραιώς  134 και Αγαθημέρου

ΤΚ. 11854 ΑΘΗΝΑ

Εσωτ. Διανομή:

- Γρ. Υπουργού

- Γρ. Υφυπουργών

- Γρ. Γεν. Γραμματέων

- Γρ. Ειδικού Γραμματέα Διατροφής και Άθλησης

- Γρ. Γεν. ΔιευθυντώνΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails