ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Διέυθυνση: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 59, 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλέφωνο: 2731026389
Φαξ: 2731026389

Πρόεδρος: ΡΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Διέυθυνση: EYAΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 59, 23100 ΣΠΑΡΤΗ
Τηλέφωνο: 2731026389Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails