ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ημερομηνία: 14/05/2019 12:05 μμ

Ζητείται φαρμακοποιός για συστέγαση / αποσυστέγαση στην Αν. Θεσ/νίκη. Τηλ επικοινωνίας:6945551596 - 6979794328


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails