Παρατείνονται μέχρι 29 Σεπτεμβρίου οι υποβολές eΔΑΠΥ μηνός Αυγούστου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΜΗΝΟΣ 08/2017

 

Σας ενημερώνουμε, ότι δυνάμει της υπ’ αριθ.1089/Συν.408/15.09.2017 (ΑΔΑ:Ψ7Ρ9ΟΞ7Μ-Φ10) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα Αύγουστο , έως την 02/10/2017, ημέρα Δευτέρα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails