Ο νέος πίνακας εφημεριών του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε το νέο πίνακα διημερευόντων και διανυκτερευόντων φαρμακείων για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, για το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2013.

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη (πλην των αργιών) διημερεύουν τα φαρμακεία που αναφέρονται στις «νέες» καρτέλες 21 έως 37 σύμφωνα με τον πίνακα.

Τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα θα διημερεύουν τα φαρμακεία που αναφέρονται στις καρτέλες 1 έως 17.

Οι καρτέλες Σ1 έως Σ4 του πρωινού του Σαββάτου (πλην των αργιών) συμπληρώνουν τις καρτέλες του Σαββατοκύριακου μόνο για το ωράριο 08.30 έως 14.30. Επειδή ΔΕΝ υπάρχει τρόπος συνδυασμού αυτών των 4 νέων καρτελών με τις προϋπάρχουσες 17, υπάρχει η πιθανότητα, για το συγκεκριμένο πρωινό ωράριο, να είναι ανοιχτά κοντινά φαρμακεία. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα κάποιο φαρμακείο να είναι ταυτόχρονα και στις δύο καρτέλες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προϋπάρχουσες καρτέλες 1 έως 17 έχουν εμπλουτισθεί και έτσι δημιουργήθηκαν οι νέες καρτέλες 21 έως 37 με αντιστοιχία της 1 με την 21, της 2 με την 22 κ.ο.κ. μέχρι την 17 που αντιστοιχεί στην 37. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι που είναι σε κάποια από τις «προϋπάρχουσες» καρτέλες (1-17) βρίσκονται και στην αντίστοιχη νέα καρτέλα (21-37). Όσοι συνάδελφοι δήλωσαν επιπλέον εφημερία, βρίσκονται και σε μια ακόμη από τις καρτέλες 21 έως 37 και έτσι εφημερεύουν τις διπλάσιες Δευτέρες και Τετάρτες καθώς και ένα πρωινό του Σαββάτου κάθε μήνα όπως προκύπτει από τη συμμετοχή τους στις 4 αντίστοιχες καρτέλες Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4.

Ο πίνακας των διανυκτερεύσεων λειτουργεί όπως παλιά, δηλαδή οι καρτέλες των διανυκτερεύσεων έχουν 24ωρη ισχύ, αποδυναμούμενες μετά τα μεσάνυχτα κατά τα 2/3 περίπου.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα διημερευόντων φαρμακείων του πολεοδομικoύ συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα διανυκτερευόντων φαρμακείων του πολεοδομικoύ συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails