Ενημέρωση για τα λεγόμενα LIFE STYLE φάρμακα

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ53258/ 22-4-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την οποία και σας επισυνάπτουμε, ορίζεται ρητά ότι όλα τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της εγκυκλίου του ΕΟΦ ΑΠ49781/23-7-08, δηλαδή τα επονομαζόμενα life style, πρέπει να αποζημιώνονται από όλα τα Ασφαλιστικά ταμεία, εφ’ όσον συνοδεύονται από σχετική γνωμάτευση.
Μετά απ’ αυτή την εξέλιξη, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας απέστειλε έγγραφο, το οποίο επίσης σας επισυνάπτουμε, προς όλα τα Ασφαλιστικά ταμεία με τα οποία συνεργαζόμαστε, στο οποίο ζητάμε την αποζημίωση των ιδιοσκευασμάτων αυτών.
Συνεπώς, ΟΛΑ τα φάρμακα που αντιστοιχούν σε ενδείξεις που δεν καλύπτει η κοινωνική ασφάλιση, δηλ. τα φάρμακα του πίνακα της σελίδας 34 της Φαρμακευτικής Ατζέντας 2009 (ενδεικτικά αναφέρουμε τα cialis, champix, daflon, neurobion, reductil κλπ), χορηγούνται από ΟΛΑ τα Ασφαλιστικά Ταμεία εφόσον συνοδεύονται από ιατρική γνωμάτευση η οποία συσχετίζει την ένδειξη του φαρμάκου με την παθολογική κατάσταση του ασθενούς.

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις συνταγογράφησης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, επί συγκεκριμένων ενδείξεων που αναφέρονται στην ΔΥΓ3α/Γ.Π.84921/2-7-07 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1229/Β’)
 
Σχετ: Το υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ 53258 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που σας επισυνάπτουμε, ορίζεται ρητά ότι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν να αποζημιώνουν όλα τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ  Α.Π 49781/23-7-2008 όταν η συνταγογράφησή τους από τον θεράποντα ιατρό συνοδεύεται από σχετική γνωμάτευση.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε να μην υπάρχουν περικοπές συνταγών που περιέχουν τέτοιου είδους φάρμακα όταν αυτές συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails