Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας για επιχειρήσεις του πλήττονται από τα έργα του μετρόΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails