Από τα 100 ευρώ η θεώρηση των συνταγών

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥ Φ.Σ.Θ.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 3329/2005 που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 81 Α, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του Π.Δ.67/2000.

Κατά συνέπεια από 4 Απριλίου 2005 οπότε και δημοσιεύτηκε ο ανωτέρω Νόμος, οι συνταγές όλων των ασφαλιστικών ταμείων (για τον ΟΙΚΟ ΝΑΥΤΟΥ ισχύει από τις 30 Μαΐου), απαιτούν θεώρηση όταν η αρχική τους αξία ξεπερνά τα Εκατό (100) Ευρώ.

Ειδικά για το ΙΚΑ εξακολουθεί να ισχύει τα αθεώρητο των συνταγών ανεξαρτήτως αξίας συνταγής.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails