Αναζήτησή για πρακτική άσκηση

Ημερομηνία: 10/09/2019 12:22 μμ

Αναζήτησή για πρακτική άσκηση ως βοηθός φαρμακείου.Αποφοιτη Δημόκριτου Θεσσαλονίκης.Δυτικα θα ήταν το κατάλληλο μέρος. Τηλ: 6982776382


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails