ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Ημερομηνία: 03/09/2019 09:39 πμ

Ζητείται συνεργασία λόγω συνταξιοδότησης για φαρμακείο σε χωριό του νομού Σερρών. Τηλ. επικοινωνίας 6932672294


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails