Δελτίο τύπου για την αναστολή της επι πιστώσει χορόγησης φαρμάκων στους Ασφ. ΤΥΔΚΥ και Φοιτ. Παν. Μακεδονίας

Περιορίζονται σε δύο (2) τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία αναστέλλεται η επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων από 1ης  Σεπτεμβρίου 2008.

Συγκεκριμένα, από την προσεχή Δευτέρα οι ασφαλισμένοι του ΤΥΔΚΥ (Δημοτικοί και Κοινοτικοί Υπάλληλοι) καθώς και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα πληρώνουν εξ ιδίων το σύνολο της αξίας των φαρμάκων που χρειάζονται, διότι τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία οφείλουν μεγάλα ποσά στους φαρμακοποιούς και μάλιστα επί πολλούς μήνες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η αρχική απόφαση των φαρμακοποιών για αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων περιελάμβανε άλλα τέσσερα (4) ασφαλιστικά ταμεία (Δικηγόροι Επαρχιών, Υπάλληλοι Τραπεζών, Υπάλληλοι Λιμενικού σώματος και ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ)  τα οποία όμως έσπευσαν να εξοφλήσουν το σύνολο ή σημαντικό μέρος των οφειλών τους, οπότε και δεν θα υποστούν  τις επιπτώσεις της διακοπής χορήγησης φαρμάκων.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails