Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διέυθυνση: ΣΤ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 10, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2385024424
Φαξ: 2385024355

Πρόεδρος: ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧ.
Διέυθυνση: ΣΤ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2385046377Login-iconLogin