ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διέυθυνση: ΣΤ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 10, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2385024424
Φαξ: 2385024355

Πρόεδρος: ΚΑΣΚΑΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧ.
Διέυθυνση: ΣΤ. ΔΡΑΓΟΥΜΗ 2, 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2385046377Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails