Υπενθύμιση υποχρεώσεων φαρμακοποιών σύμφωνα με την Φαρμ. Νομοθεσία

Από την Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης λάβαμε το παρακάτω έγγραφο αναφορικά με την πιστή τήρηση των υποχρεώσεών μας που περιγράφονται σχετικά και απαιτούνται από την Φαρμακευτική Νομοθεσία:Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails