Αναζήτηση εργασίας

Ημερομηνία: 19/03/2019 17:16 μμ

Βοηθός Φαρμακείου 19 ετών με εκπληρωμένη 6μηνη πρακτική άσκηση αναζητά εργασία σε φαρμακείο κατα προτίμηση δυτική Θεσσαλονίκη η κεντρικά.
Τηλ : 6971785563
Email : tzinakantriu@yahoo.gr


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails