Την Τετάρτη 04/12/2013 το 4ο σεμινάριο από το ΙΔΕΕΑΦ


Παρακολουθήστε το 4ο σεμινάριο την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013, στις 15:00, από την ιστοσελίδα www.ideeaf.gr/webinars

«Ημικρανία: διαφοροποίηση από την κεφαλαλγία και η σημασία της έγκυρης αντιμετώπισης»

Νικόλαος Φάκας, νευρολόγος , διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ

Το σεμινάριο περιλαμβάνει:
Διαφοροποίηση της ημικρανίας απο τις υπόλοιπες κεφαλαλγίες
Η συχνότητα εμφάνισής της και η επίπτωσή της στην καθημερινή ζωή του ασθενή
Διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και ο ρόλος του φαρμακοποιού στη διαχείριση του ημικρανικού ασθενή και την έγκαιρη αναγνώρισή τουΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails